Jakie istnieją typy kruszyw? Do czego się one nadają, jakie mają przeznaczenie?

Kruszywa są to różnego rodzaju okruchy materiałów kamiennych. Rozróżniamy więc naturalne, na przykład piaski oraz żwiry, ale też sztuczne, czyli żużle wielkopiecowe i paleniskowe. Są to także przeróżne pęczniejące spieki mineralne, które używane są do robienia zapraw jak i betonów. Kruszywo to najważniejszy składnik betonu, dlatego też jego cechy mają rzeczywiście duży wpływ na jakość betonu.

Kruszywa drogowe

Autor: Peter Craven
Źródło: http://www.flickr.com
Istnieją przeróżne rodzaje kruszywa, są dostępne pod różnymi postaciami. Są więc kruszywa, w charakterze piasku do zapraw i wypraw budowlanych. Są to ziarna pochodzenia naturalnego, ich maksymalna średnica, co oznacza uziarnienie wynosi od 2 do 5 centymetrów. Są także naturalne kruszywa do betonów, nazywane są materiałem kamiennym. Występują w naturze pod postacią luźnych okruchów skalnych o poziomie uziarnienia do 80 milimetrów. Tego rodzaju kruszywa mogą być poddane procesom uszlachetnienia, który polega na przesiewaniu i przepłukaniu – kruszywa do budowy autostrad.

Istnieją także kruszywa pod postacią piasku. Piasek to kruszywo drobne. Wart wspomnienia też jest żwir, jest to kruszywo grubsze o wielkości ziarna większej niż 5 milimetrów.Tłuczniem żwirowym nazywamy kruszywo dość grube, jakie można uzyskać za pomocą kruszenia nadziarna żwiru. Zaś mieszanki wielofrakcyjne, to mieszanina kruszywa grubego oraz drobnego. Są mieszanki piaskowo-żwirowe, w których zawartość ziaren do 5 milimetrów nie powinna przekraczać 60% masy.

Istnieją również kruszywa kamienne dobre do nawierzchni drogowych oraz kolejowych, powszechnie rozpoznawane jako kruszywa drogowe. Jest to materiał rozdrobniony, który mamy w przyrodzie pod postacią luźnych okruchów skalnych wykorzystywanych do produkcji mas bitumicznych. Kolejny rodzaj, czyli kruszywa kamienna łamane możemy otrzymać poprzez ręczne albo maszynowe rozkruszanie skał ze złóż rodzimych. To ziarna, jakie posiadają szorstką powierzchnię, są wyglądem porównywalne do ostrosłupa albo sześcianu.

Najlepiej używać ich do betonów na spoiwach mineralnych, ale także do nawierzchni kolejowych oraz drogowych.

Czy wiesz, że więcej przeczytasz tu (https://trops.pl/produkt/grawis-u-klej-do-warstwy-zbrojacej-25kg-atlas/)? To naturalnie pokrewna problematyka, zatem na pewno sugerowane artykuły też są warte polecenia.

Kończąc należy wspomnieć o kruszywach lekkich naturalnych oraz sztucznych. Takie kruszywa są często pochodzenia naturalnego, jak na przykładjak dajmy na to pumeks albo lżejsze wapienie, lecz także sztucznego, na przykład keramzyt, żużel spieniony.