Odpowiedzialność dyspozytora w jego pracy

Spedytor to osoba, która zawodowo, za odpowiednie wynagrodzenie, zajmuje się przewozem towarów oraz czynnościami z tym związanymi.

Odpowiedzialność spedytora opiera się na wykonywaniu obowiązków:
– wysyłaniu lub odbiorze przesyłek albo realizacji innych usług – powiązanych z transportem towaru;
– poradzie spedycyjnej – dawaniu porad w zakresie przygotowania transportu;
– selekcji środka transportu;
– ubezpieczaniu materiału;
– zawieraniu z firmami transportowymi umów o przewóz;
– tworzeniu i gromadzeniu dokumentów;
– monitorowaniu spraw związanych z załadunkiem, przeładunkiem oraz przewozem towarów.

Nie zastanawiaj się: przejdź do serwisu utylizacja śmieci, by poznać ciekawe info na prezentowany w tekście temat. Czekamy na twą opinię!

Spedytor odpowiada za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, jeżeli ponosi winę za ich wybór. Spedytor może powierzyć wykonanie zlecenia podwykonawcy. Jest to istotą umowy spedycji. Spedytor, przy wykonywaniu swoich zadań, zobowiązany jest do odpowiedniej staranności, jaka wynika z branżowego charakteru tej działalności. Wiąże się to z powierzeniem wykonania usługi takim przewoźnikom i dalszym spedytorom, którzy z uwagi na ich umiejętności godni są zaufania. Więcej:

firma spedycyjna

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com

Wina w selekcji polega na braku odpowiedzialności w wyborze współpracownika (przewoźnika lub kolejnego spedytora), któremu spedytor powierza w opiece wykonanie przewozu towaru. Do wskazania winy w selekcji ważne jest pojawienie się nieprawidłowości co do wyboru właściwej osoby i istnienie uprawnienia do samodzielnego działania podwykonawcy, któremu powierzono wykonanie transportu.

Dyspozytor nie odpowiada za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, jeżeli nie ponosi winy w procesie selekcji. Spedytor nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że dołożył odpowiedniej staranności przy selekcji przewoźników i innych spedytorów. Tzn. powierzył wykonanie usługi takim przewoźnikom i dalszym spedytorom, którzy z uwagi na ich profesjonalizm dają gwarancję wykonania zlecenia.
Odpowiednia staranność pośrednika transportowego jest zachowana, jeżeli dowiedzie on, że powierzył dane usługi transportowe – przewoźnikowi, którego profesjonalizm i jakość świadczonych usług wzbudzały zaufanie.