Jakiego typu właściwości posiada asfalt i do czego go najczęściej stosujemy? Jakie procesy pojawiają się w trakcie jego produkcji

Na pewno asfalt jest powszechnie wykorzystywanym materiałem budowlanym. Stosowany dość często jako spoiwo jest obowiązkowy, jeśli chodzi o budowę różnego typu dróg. Pierwsze używanie asfaltu w budownictwie miało miejsce już w Mezopotamii 800-600 lat p.n.e.

Stosowany

droga asfaltowa

Autor: Patrick Feller
Źródło: http://www.flickr.com

był do połączenia mozaiki czy cegieł w budynkach. Najbardziej ważnymi cechami, jakie są decydujące o przydatności asfaltów w drogownictwie jest wytrzymałość na działanie wody i właściwości termoplastyczne. Asfalt to lepiszcze, podgrzane do odpowiednio wysokiej temperatury mięknie oraz upłynnia się, zaś po wychłodzeniu jego lepkość zwiększa się i staje się stałym ciałem. W dzisiejszych czasach jest on najważniejszym składnikiem mieszanek mineralno-asfaltowych, jakie używane są do wytworzenia nawierzchni asfaltowych. Zgodnie z odpowiednią klasyfikacją asfalty takiego typu zaliczyć można do grupy asfaltów naftowych. Będziemy do nich zaliczać asfalty drogowe, drogowe specjalne, i jednocześnie asfalt modyfikowany, zobacz: zobacz informacje. Asfalt drogowy, czyli standardowy jest używany do otaczania kruszywa albo destruktu asfaltowego. Stosuje się go głównie w budowie oraz zachowaniu nawierzchni drogowych. Klasyfikowane są według zdefiniowanych norm, przeznaczone do mieszanek mineralno-asfaltowych. Specjalny asfalt stworzony jest dla uzyskania specyficznych właściwości. Można wyróżnić w tym obszarze asfalty twarde oraz wielorodzajowe, jakie odznaczają się mniejszą wrażliwością termiczną w stosunku do asfaltów drogowych, które są produktami pośrednimi między takimi produktami, takiego rodzaju jak asfalt drogowy a modyfikowany. Nie zawierają polimerów, natomiast technologia ich produkcji tworzona jest w rafineriach. Więcej: . Asfalt modyfikowany polimerem, to asfalt, jakiego właściwości reologiczne zostały zmodyfikowane w produkcji dzięki dodaniu jednego lub kilka polimerów organicznych.

asfalt

Autor: James St. John
Źródło: http://www.flickr.com

Najbardziej ważnym celem użycia asfaltu modyfikowanego jest polepszenie funkcjonalnych wytycznych nawierzchni asfaltowych, czyli wytrzymałości na koleinowanie, na pękanie niskotemperaturowe, trwałości zmęczeniowej czy odporności na starzenie. Na tym poziomie cech lepiszczy dąży się do maksymalizacji zakresu temperaturowego lepko-sprężystości.

Zakres tego rodzaju jest definiowany przez temperaturę łamliwości według Fraassa, a także przez temperaturę mięknienia. Im bardziej wysoko położona warstwa asfaltowa, tym większy powinien być zakres plastyczności asfaltu. Są bardzo polecane do warstw ścieralnych, czasem też do wiążących.

Jeżeli chcesz znaleźć więcej w opracowaniu (https://www.esoil.pl/k,3,molykote) na analizowany w tym serwisie temat, to kliknij tu, a zapewne Cię one zaintrygują.

W zastosowaniu do warstwy podbudowy stosuje się, by poprawić trwałość zmęczeniową. Dobrze jednakowoż zauważyć, jakie są szczególne cechy lepkości asfaltu modyfikowanego, które w niewielkim stopniu zmieniają się w zakresie od minus dwudziestu do plus osiemdziesięciu oC. W wartości temperaturowej bliskiej plus sześćdziesiąt oC lepkość asfaltu modyfikowanego jest o wiele wyższa niż asfaltu zwykłego o tej samej penetracji. Jednakże w wyższych temperaturach lepkość dosyć szybko się obniża, a to powoduje, że temperatury technologiczne produkcji oraz wbudowania mogą być nawet niższe niż w przypadku asfaltów drogowych.