ZNAKI TOWAROWE I ICH OCHRONA

Typową formą znaku towarowego jest znak słowny bądź znak słowno- graficzny. Są to takie dwie metody przeważnie stosowane. Aby były one tylko i tylko nasze i ażeby nikt ich od nas nie zgapił powinno się je chronić.

Znak towarowy ochrona to wszelakiego typu przedsięwzięcia których zadaniem jest uniemożliwienie posługiwania się daną marką bez przyzwolenia jego właściciela. Rolą takiego znaku towarowego jest odróżnienie towaru lub usługi danego przedsiębiorstwa od towarów albo też usług innego przedsiębiorstwa. Potęguje on wartość rynkową i znaczenie określonego przedsiębiorstwa.

prawo

Prócz tego jest symbolem rozpoznawczym zwabiającym uwagę przypuszczalnych klientów. Ażeby opatentować taki znak towarowy lub wzór przemysłowy warto go zarejestrować w Urzędzie Patentowym RP. Może tego dokonać osoba fizycznabądź prawna prowadząca działalność gospodarczą. Ochrona znaku towarowego przydzielana jest na 10 lat od daty zgłoszenia. Opłatę trzeba uiścić w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Oczywiście po upływie dziesięciu lat może być ta ochrona przedłużona na kolejne okresy dziesięcio-letnie.

Trzeba jedynie złożyć kolejny wniosek. Takiego typu patent gwarantują znakom towarowym należytą ochronę. Znaki towarowe mogą występować m.in. w formie słownej, czyli na przykład jakiś slogan reklamowy, graficznej na przykład logo czy rysunek lub dźwiękowej. Czasami jednakże nieprosto jest otrzymać ochronę określonego znaku albowiem musi on zawierać zdolność odróżniającą. Też nieprosto jest dostać tego rodzaju zgodę wtenczas, jeśli konkurencja używa podobnej szaty graficznej, pomimo iż użyte słowa są wyraźnie odmienne.