Rachunkowość świadczeń pracowniczych – o co w niej chodzi i co się z nią wiąże, czyli kilka istotnych informacji

Każdy z nas słyszał kiedyś nazwę rachunkowość, jednak nie każdy wie, co właściwie się z nim wiąże. Wydaje się to skomplikowane i zawiłe, jednak wcale taka nie jest. Można przedstawić to na przykładzie rachunkowości świadczeń pracowniczych.

Księgowość, rachunkowość

Autor: sanchezcl
Źródło: http://www.sxc.hu
Świadczenia pracownicze to opłaty, które występują w każdym przedsiębiorstwie. Przez świadczenia pojmuje się wszelakie rodzaje świadczeń, które oferowane są pracownikowi w zamian za wykonywaną przez niego pracę.W tym wypadku trzeba powiedzieć o Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 19, czyli tzw. msr 19. Poświęcony jest on świadczeniom pracowniczym wiążących przełożonych. W związku z msr 19 możemy dzielić świadczenia na kilka rodzajów. Jedną z nich są krótkoterminowe świadczenia pracownicze, czyli wczasy wypoczynkowe oraz płace z zysku i premie.

Kolejną kategorią są należności po okresie zatrudnienia. Są one regulowane przez przełożonego po zakończeniu przez pracownika współpracy. W naszym kraju zazwyczaj są to odprawy emerytalne. Kolejną kategorią są inne długoterminowe świadczenia pracownicze.więcej info kluber smary kluber smaryDotyczą one nagród jubileuszowych. Potrzebują stosowania ułatwionych sposobów kalkulacji. W tym przypadku bardzo istotna jest wycena rezerw, która oparta jest na metodzie świadczeń narosłych. Rezerwa to bierne rozliczenie systematyczne kosztów, zobowiązania warunkowe. Muszą znaleźć się w księgach rachunkowych.

biuro księgowe

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Wycena rezerw (profesjonalna wycena rezerw) ma związek z tym na jaki cel są one przeznaczane. Kolejną kategorią są należności z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Nie niosą ze sobą one późniejszych korzyści ekonomicznych, dlatego też są od razu ujęte w koszty. Dodatkowo msr 19 łączy się z tzw. rachunkiem zysków i strat aktuarialnych, w którego zbiór wchodzą takie pojęcia, jak koszty bieżącego zatrudnienia, zmiany kursów i wymiany walut obcych,koszty przyszłego zatrudnienia, a także uregulowanie zobowiązań. W rachunkowości świadczeń pracowniczych spory kłopot mogą sprawiać długoterminowe świadczenia, ze względu na to, że prawidłowa wycena rezerw w tym przypadku jest bardziej złożona. Jeżeli usłyszysz jeszcze o rachunkowości świadczeń pracowniczych to nie zapominaj, że łączy się ona z takimi pojęciami, jak msr 19, wycena rezerw i wszystkimi opłatami powiązanymi z zatrudnionymi.