Rachunkowość świadczeń pracowniczych – o co w niej chodzi i co się z nią wiąże, czyli kilka istotnych informacji

Każdy z nas słyszał kiedyś nazwę rachunkowość, jednak nie każdy wie, co właściwie się z nim wiąże. Wydaje się to skomplikowane i zawiłe, jednak wcale taka nie jest. Można przedstawić to na przykładzie rachunkowości świadczeń pracowniczych.

Księgowość, rachunkowość

Autor: sanchezcl
Źródło: http://www.sxc.hu
Świadczenia pracownicze to opłaty, które występują w każdym przedsiębiorstwie. Przez świadczenia pojmuje się wszelakie rodzaje świadczeń, które oferowane są pracownikowi w zamian za wykonywaną przez niego pracę.W tym wypadku trzeba powiedzieć o Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 19, czyli tzw. msr 19. Poświęcony jest on świadczeniom pracowniczym wiążących przełożonych. W związku z msr 19 możemy dzielić świadczenia na kilka rodzajów. Jedną z nich są krótkoterminowe świadczenia pracownicze, czyli wczasy wypoczynkowe oraz płace z zysku i premie.

Kolejną kategorią są należności po okresie zatrudnienia. Są one regulowane przez przełożonego po zakończeniu przez pracownika współpracy. W naszym kraju zazwyczaj są to odprawy emerytalne. Kolejną kategorią są inne długoterminowe świadczenia pracownicze.więcej info kluber smary kluber smaryDotyczą one nagród jubileuszowych. Potrzebują stosowania ułatwionych sposobów kalkulacji.ciąg dalszy lampyilampki.pl lampyilampki.plW tym przypadku bardzo istotna jest wycena rezerw, która oparta jest na metodzie świadczeń narosłych. Rezerwa to bierne rozliczenie systematyczne kosztów, zobowiązania warunkowe. Muszą znaleźć się w księgach rachunkowych.

biuro księgowe

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Wycena rezerw (profesjonalna wycena rezerw) ma związek z tym na jaki cel są one przeznaczane. Kolejną kategorią są należności z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Nie niosą ze sobą one późniejszych korzyści ekonomicznych, dlatego też są od razu ujęte w koszty. Dodatkowo msr 19 łączy się z tzw. rachunkiem zysków i strat aktuarialnych, w którego zbiór wchodzą takie pojęcia, jak koszty bieżącego zatrudnienia, zmiany kursów i wymiany walut obcych,koszty przyszłego zatrudnienia, a także uregulowanie zobowiązań. W rachunkowości świadczeń pracowniczych spory kłopot mogą sprawiać długoterminowe świadczenia, ze względu na to, że prawidłowa wycena rezerw w tym przypadku jest bardziej złożona. Jeżeli usłyszysz jeszcze o rachunkowości świadczeń pracowniczych to nie zapominaj, że łączy się ona z takimi pojęciami, jak msr 19, wycena rezerw i wszystkimi opłatami powiązanymi z zatrudnionymi.