Egzekucja kredyty na rachunkach bankowych trasata

Zajęcie rachunku bankowego trasata dokonane jest z momentem doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowanym jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela skrupulatnie numeru rachunku bankowego. Wystarcza więc informacja wierzyciela, że dłużnik może w konkretnym banku posiadać rachunek bankowy.

Warto więc wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał parę najpopularniejszych banków.

Poszukujesz dodatkowych materiałów na omawiany w tym miejscu temat? To nie problem, zwyczajnie wejdź dalej zamykarki a zobaczysz, że to było niezwykle łatwe.

Duplikat zajęć komornik wręcza również wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie egzekutorowi czy prowadzi rachunek bankowy dłużnika, zrealizować komornikowi zajętą wierzytelność, a także wskazać ewentualne przyczyny braku możliwości wypłaty środków pieniężnych.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajęta będzie do wielkości żądania głównego razem z odsetkami a także wszelkimi wydatkami powstałymi w toku procesu i egzekucji. Jeśli na rachunku bankowym mieści się kwota przewyższająca sumę zajęcia, bank spienięży trasatowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty przeznaczone na pokrycie kredytu bankowego, możliwych opłat stałych za prowadzenie rachunku, sum określonych na pokrycie powstałego debetu. Ponadto nie podlegają zajęciu sumy spieniężone dłużnikowi za honorarium za pracę, taksy a także pozostałe podatki publiczne. Więcej na praktyce zdarza się, iż kwota zapłaty za pracę dłużnika już po potrąceniu, zajmowana zostaje na rachunku bankowym. Bywają więc przypadki, iż 100 procent uposażenia dłużnika podlega egzekucji. W takowym razie u pracodawcy dłużnik może złożyć deklarację z prośbą o wypłatę odliczonego uposażenia do rąk własnych, następnie skierować podanie do egzekutora o powstrzymanie egzekucji w zakresie wynagrodzenia za pracę znajdującego się na rachunku . Zobacz

Podobną prośbę trasat skieruje do wierzyciela albowiem w praktyce komornik (przejdź do serwisu) zareaguje powstrzymaniem jak wyżej, wyłącznie na wniosek wierzyciela. W innym wypadku służy trasatowi skarga na działania egzekutora.

W każdym wypadku pożądana może być ugoda z dłużnikiem. W razie kiedy z trasatem nie zdołamy się dogadać, zostaje odzyskiwanie długów na jakiej możemy nasze wierzytelności zbyć.