Jak płacić podatek od wynajmu mieszkania? Przepisy dotyczące opodatkowania przychodu z wynajmu

Właściciele wynajmujący mieszkanie mają obowiązek rozliczać się z osiągniętego dochodu w urzędzie skarbowym, bo pokwitowana umowa najmu lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba wynajmująca mieszkanie, dom lub garaż osiąga przychód pod postacią wpłacanego czynszu. Kłopotów podatkowych związanych z kwestią podnajmowania jest wiele m.in. umowa najmu, podatek. Najważniejszy jest tym samym wybór formy rozliczania się z organem skarbowym.

Umowa wynajmu

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Właściciele nieruchomości mają parę możliwości. Jednym ze sposobów odprowadzania należności podatkowych jest podatek dochody w formie podatku zryczałtowanego ze stawką 8,5 proc.

Czy omawiany temat bardzo Ci się spodobał? Jeśli tak, to pójdź do oferty (http://secretclient.com/badania-marketingowe/cati-cawi/) oraz zobacz informacje, w które bogaty jest odmienny serwis.

Jednolitą stawkę tego podatku od umowy najmu wdrożono na początku 2010 roku. Stawka procentowa ryczałtu dotyczy zarówno najmu incydentalnego, jak i pozostałych umów najmu własności prywatnej, które nie funkcjonują w ramach prowadzonej firmy. Podatek od najmu da się także rozliczać na zasadach ogólnych, czyli z uwzględnieniem skali podatkowej 18 proc. lub 32 proc. przychodu. Doliczamy wówczas dochody z najmu do zysków pozyskiwanych z innych źródeł, czyli nie rozliczamy ich rozłącznie. Taka forma opodatkowania może się okazać opłacalna dla osób, które zainwestowały bardzo duże pieniądze na kupno, przywracanie funkcjonalności i remonty lokali do wynajęcia, ponieważ wszystkie zaplanowane na ten cel wydatki możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i zminimalizować nasz roczny dochód, a jednocześnie – zapłacić mniejszy podatek – polecamy

Kwestię wyboru najbardziej ekonomicznej dla wynajmującego formy odprowadzania podatków należy przedstawić naczelnikowi organu skarbowego adekwatnego do miejsca zamieszkania. Jeżeli chcemy rozliczać się w formie ryczałtu mamu obowiązek zrobić to najpóźniej do 20 stycznia (lub do 20 dnia miesiąca , który następuje po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy pozyskiwać przychód z wynajmu). Jeśli termin ten następuje w święta, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień przyjmuje się kolejny dzień. W celu wybrania opodatkowania wystarczy przesłać pisemne oświadczenie do adekwatnej placówki US.

Nie istnieje ustalony wzór takiej deklaracji. W przypadku, jeżeli nie wybierzemy formy lub spóźnimy się ze złożeniem pisemnego oświadczenia spowoduje to utracenie prawa wyboru i konieczność odprowadzania podatku według skali. Na ryczałt będzie można przejść dopiero w przyszłym roku.