Na czym polega administrowanie wspólnot

Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, jakich lokale wchodzą w skład ustalonej nieruchomości. Wspólnoty mieszkaniowe Łódź powstają samoistnie z mocy prawa z momentem odkupienia na własność pierwszego lokalu. Reguły działania wspólnoty mieszkaniowej, prawa i zadania właścicieli lokali, także kierowanie nieruchomością społeczną formułują należyte przepisy. Wspólnoty mieszkaniowe mają prawo pozyskiwać prawa i zaciągać długi.

administracja

Autor: JaxStrong
Źródło: http://www.flickr.com

Nie posiadają osobowości ustawowej, natomiast mają zdolność prawniczą. Przed sądem wspólnota jest reprezentowana przez Zarząd, bądź wyłonionego administratora nieruchomości.Większość obszernych wspólnot mieszkaniowych ma swój zarząd i urzeczywistnia prawny model zarządzania nieruchomością wspólną. Nie wyłącza to jednak możności nawiązania umowy z fachowym administratorem.Realne jest wynajęcie jednostki administrującej. Wtenczas realizuje ona, na podstawie umowy zawartej pisemnie, czynności polegające na prowadzeniu rachunkowości, dozorowaniu napraw, technicznym organizowaniu zebrań właścicieli.Za zadania wspólnoty mieszkaniowej odpowiada Zarząd (przejdź do serwisu) nawet wówczas, gdy sygnowano umowę z administratorem. Dlatego członkowie zarządu powinni systematycznie rozliczać zarządcę z obowiązków i efektów jego roboty. Zarządca nieruchomości, nazywany często również administratorem, może być również zakontraktowany przez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną przez zarząd.

dokumentacja

Autor: Ian Lamont
Źródło: http://www.flickr.com

Wspólnota mieszkaniowa jest w stanie zlecić zarządzanie wspólnotami Łódź jednostkom, albo podmiotom gospodarczym, które zajmują się nadzorowaniem posiadłościami zawodowo.

Opublikowany tekst Ci się podoba? To odwiedź www, a odnajdziesz więcej podobnych danych, które także będą ciekawe.

W owym celu musi zawrzeć w formie pisemnej pod surowością nieważności umowę o zarządzanie (link). Należy w niej zaznaczyć, że kwestią umowy jest wykonywanie czynności zarządu własnością społeczną. Umowa powinna definiować jednoznacznie działania, jakie będzie pełnił administrator, a także przedstawiać nieruchomość w sposób określony w księdze wieczystej, lokalizacja nieruchomości, numer ewidencyjny działki, odcinek, także sąd, jaki prowadzi księgę wieczystą, oraz numer księgi.