Nowoczesne rozwiązania przedsiębiorstw umacniające pozycję spółki w handlu zagranicznym

Handel zagraniczny wiąże się z ryzykiem. Aby sprostać interesom kontrahentów, banki wykształciły różne formy instrumentów finansowych, których najważniejszym celem jest płatność za towar tudzież usługę oraz zabezpieczenie interesów partnerów handlowych. Naturalnym dążeniem stron jest, aby płatność odbyła się w formie gotówkowej, najlepiej przed transakcją. Jednak taka forma rozliczeń, z racji ryzyka występuje niezmiernie rzadko. W związku z tym strony kontraktu podejmują starania by zredukować ryzyko wynikające z transakcji poprzez wprowadzenie różnych zabezpieczeń.

Technologie w biznesie

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com
Do operacji, których wykorzystanie w handlu wspiera pozycję eksportera, należy zaliczyć: inkaso dokumentowe, akredytywę dokumentową, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz faktoring i forfaiting.Faktoring to forma finansowania i zapewnienie płynności finansowej. Przede wszystkim, oferuje przedsiębiorstwom środki niezbędne do ich funkcjonowania. Idealnie odnajduje się w czasach kiedy firmom wiedzie się jak należy, gdy istnieje konieczność zapewnienia szybkiego zastrzyku gotówki, jak i w sytuacjach gdy firmom powodzi się nieco gorzej. Jest to usługa dopasowywana do konkretnej sytuacji firmy, specyfiki jej działania, i dlatego szybciej można odpowiadać na problem, pozwalając sobie na większą elastyczność w działaniu.

Forfaiting natomiast opiera się na przeprowadzeniu operacji rozliczeniowej i realizowany jest przez zakup należności terminowych występujących jako weksle z jednoczesnym wyłączeniem prawa regresu w stosunku do odstępującego. Bazuje na umożliwieniu przedsiębiorcy uzyskania środków finansowych w drodze zobowiązania się jednej strony do dostarczenia wierzytelności, a drugiej do zapłaty uzgodnionej ceny z góry.W praktyce gospodarczej można wyróżnić kilka rodzajów forfaitingu, jednak coraz częściej stosowany jest forfaiting leasingowy.

Interesują Cię różnego typu branżowe artykuły? Więc kliknij tutaj zaczep elektromagnetyczny i czytaj nasze następne teksty na ten temat. Mamy nadzieję na Twoją opinię.

To stosunkowo niedawno wykształcona forma, której zasady opierają się na wykupie rat leasingowych, leasing oferta. Przedmiotem transakcji mogą być wszystkie raty (zobacz nasz serwis www) zsumowane lub pojedyncze. Wówczas, leasingodawca otrzymuje raty leasingowe z wyprzedzeniem, niż wynika to z umowy podpisanej z korzystającym. W zamian płaci firmie forfaitingowej prowizję – zaś raty, które uzyskuje, są uboższe o dyskonto.

Autor Bank BGŻ