Każde z narzędzi w zakładzie pracy musi być w pełni sprawne, żeby spełniało swoje najistotniejsze zadania

Wszystkie maszyny stosowane w zakładach pracy powinny spełniać wyznaczone normy związane z bezpieczeństwem oraz higieny dokładnie ustalone przepisami bhp. Ten warunek dotyczy tez wózków widłowych, czyli profesjonalnych pojazdów, które można zobaczyć w większości hal produkcyjnych i magazynów.

Wózek widłowy

Autor: Commander, U.S. 7th Fleet
Źródło: http://www.flickr.com
Podstawowym warunkiem, który ma szansę decydować o tym, że wózek widłowy (http://www.skupwozkow.com.pl/) może zostać dopuszczony do użycia, jest jego doskonała sprawność. W celu gwarancji sprawności wózka trzeba przeprowadzać rutynową część konserwacyjną i kontrole techniczne urządzenia. Należy też pamiętać, że zgodnie z aktualnymi przepisami niedopuszczalne jest wykorzystywanie w zamkniętych pomieszczeniach wózków spalinowych które mogą być zasilane benzyną etylizowaną albo zawierającą pozostałe niedogodne dla zdrowia środki.

Wózki widłowe to narzędzia, które mogą stworzyć mnóstwo różnorodnych niebezpieczeństw w czasie eksploatacji. Dlatego przestrzeganie dokładnie przepisów odnoszących si do bhp jest całkowicie ważne podczas pracy z tego typu maszynami. Przepisy zupełnie określają, kto może obsługiwać wózek widłowy. Jednym z podstawowych wymagań jest ukończenie specjalnego kursu. Kurs na wózki widłowe obejmuje 48 godzin teorii a także 15 godzin praktyki i musi być przeprowadzony zgodnie z programem ustalonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki.

Wózek widłowy

Autor: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Źródło: http://www.flickr.com
użycie wózków widłowych w zakładzie pracy może nałożyć określone potrzeby na pracodawcę, który powinien ograniczać pojawianie się zagrożeń i dbać o właściwy poziom bezpieczeństwa. Do jego zadań należy m. in. prowadzenie właściwych szkoleń, podczas których operatorzy wózków zapoznają się z instrukcjami obsługi oraz sposobami odpowiedniego użytkowania wózków, jak również przepisami BHP.

Brak odnoszenia się do podstawowych zasad bhp może doprowadzić do bardzo wielu groźnych sytuacji grożących życiu i zdrowiu pracowników. Odpowiednie szkolenia oraz idealny stan techniczny pojazdów jest warunkiem zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób, które znajdują się na terenie przedsiębiorstwa.