Kierownik budowy – jakie są jego zadania?

Kierownik budowy jest to jednostka, która przejmuje wielką część zadań związanych z budową domu – przede wszystkim dba o prawidłowy przebieg wszelakich prac budowlanych oraz prowadzi nieodzowną dokumentację.
Podchodząc do budowania własnego domku, ponosimy za większą część postępowań odpowiedzialność finansową jak też prawną.

To my ostatecznie powinniśmy załatwić wszelkie kwestie urzędowe a także zdobyć pieniążki na całą inwestycję: umawiamy się z wykonawcami, parafujemy umowy z dostawcami mediów, na bieżąco analizujemy koszty, monitorujemy postęp prac, dbamy o dopływ surowców, kontaktujemy się z bankiem , a finalnie dokonujemy odbioru oraz rozliczamy całą inwestycję. W części z tychże obowiązków mogą nam jednak pomóc zatrudnieni eksperci, między innymi kierownik budowy – dalsze informacje – (pozostałe informacje w serwisie Mogą bądź nawet muszą.
kierownik budowy

Autor: PhotoPhoto33
Źródło: http://www.flickr.com
Kierownik budowy pomóc musi, bowiem zgodnie z prawem wszelka budowa nastręcza jego obecności. Jest to człek, jaki za określonym uposażeniem od inwestora staje się odpowiedzialny za przebieg prac budowlanych, również za ewentualne nieprawidłowości. Musi mieć upoważnienia do kierowania budowlanymi robotami. Będzie prowadził dziennik (opieczętowany uprzednio w urzędzie, jaki wydał nam zezwolenie na budowę; w dzienniku budowy oprócz kierbudowy – sprawdź na ofertę firmy wykonującej przeglądy budynków – ta strona budowy mogą się wpisywać także posiadacz czyli inwestor, architekt, inspektor nadzoru, geometra). Kierownik budowy (wizytówka Olszewscy sc kliknij) powinien również troszczyć się o wykonywanie prac zgodnie z przepisami, sztuką budowlaną a także bezpieczeństwem. To tyle teorii. Obecność kierownika budowy w żadnym razie bowiem nie daje gwarancji, iż nasza inwestycja znalazła się pod włością pieczą. Bywają osobnicy, którzy przykładowo pilnują równolegle wielu inwestycji a ich obecność na naszej może być właściwie iluzoryczna, zatem przede wszystkim nieregularna.

Rzecz jasna, kierownika budowy możemy zmienić w czasie inwestycji, jednak to rodzi niepotrzebne problemy. Ażeby więc się ustrzec podobnych sytuacji, wskazane jest przeprowadzić zawczasu należycie poszukiwania.