PR – rośnie liczba firm, które korzystają z takiej usługi – czy jest to opłacalne?

Pożytki współpracowania z renomowaną agencją PR są ogromne. Agencje public relations trudnią się – zwięźle mówiąc – budową wizerunku przedsiębiorstwa, jej przedstawicieli, produktów i usług na rynku. Dzięki takiej współpracy firma może liczyć na znaczne wzrosty efektywności, a jednocześnie żadna z osób pracujących w firmie nie musi poświęcać swego czasu na wyżej wymienione aktywności.

Szkolenia dla firm

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
Przedsiębiorstwo może współpracować z daną agencją PR na dwa sposoby: może podjąć współpracę tzw. projektową, albo też stale współpracować z takową agencją PR. W pierwszym przypadku współpracujące ze sobą firmy nie związuje stała umowa i przedsiębiorstwo korzystające z pracy agencji PR nie są objęte przez nią całościową obsługą (porównaj – ). W takim przypadku współpracujące firmy podpisują umowę na konkretne projekty. Cechą takiej współpracy jest niestety niewielka możność kontroli tych działań oraz ograniczona możliwość kontrolowania efektów pracy zaangażowanej agencji PR.

Drugim sposobem takiej współpracy jest sporządzenie z daną agencją PR stałej umowy. W tym przypadku wybrana agencja w ramach stałej opłaty sporządzi strategię komunikacji i konkretny plan działań.

Jeżeli zastosowana w niniejszym tekście narracja do Ciebie trafia, to zobacz tu produkcja etykiet na butelki inne tego rodzaju wpisy – one odnoszą się do pokrewnej tematyki.

Ponieważ obsługa pracowników agencji PR ma zakres wszechstronny, dlatego niezależnie na ilość informacji które trzeba przygotować oraz dostarczyć mediom płacimy stałą cenę, więc w dłuższej perspektywie ta forma współdziałania z agencją PR bardziej nam się opłaca.

w biurze

Autor: U.S. Army Corps of Engineers
Źródło: http://www.flickr.com
Nie zapominać zawsze musimy, iż zakres prac agencji PR to nie tylko przesyłanie mediom informacji o firmie i organizowanie konferencji (więcej na ten temat – ). Dużym atutem długofalowej współpracy z daną agencją PR jest niezmienny skład agentów współpracujących z klientem. Ludzie ci to znawcy branży. Osoby te wdrożone są w sprawy swoich klientów, budują one długotrwałe relacje z lokalnymi mediami, są dobrze znane miejscowym dziennikarzom.

Musimy pamiętać iż zbudowanie wizerunku przedsiębiorstwa to działania ciągłe i długotrwałe. Z właśnie przyczyny zdecydowana większość firm decyduje się na długookresową współpracę z agencją PR. Poszukując dobrej agencji PR musimy zwracać uwagę na to jak dużym doświadczeniem może się ona poszczycić, zapytajmy o zrealizowane kampanie, o byłą klientele. Nie wahajmy się skontaktować z jej byłymi klientami w celu zasięgnięcia opinii o interesującej nas agencji PR z którą kooperować zamierzamy.