Jak uruchomić hotel w Polsce?

Zeszłe lata pokazują stały wzrost inwestycji na krajowym rynku hotelarskim. Choć na znaczeniu utraciły hotele z wysokiego segmentu, w tym szczególnie te z pięcioma gwiazdkami, tendencję wzrostową zauważyć możemy pośród hoteli ekonomicznych.

Karta przeżycia, survival
Jak wskazują analizy rynku, przez wzgląd na stosunkowo małe nakłady sumptów i prędki zwrot nakładów właśnie te obiekty stanowią współcześnie interesujące inwestycje.

Jeżeli wczytujesz się w prezentowany tekst to znaczy, że temat Cię bardzo zaciekawił – kliknij odnośnik do strony hotel zakopane, a znajdziesz równie wartościowe informacje.

Zgodnie z wiążącymi rozporządzeniami otwarcie hotelu nie wymaga od biznesmena otrzymania zezwoleń, natomiast wymagania formalno-prawne w owym zakresie reguluje Ustawa o usługach turystycznych.

bilet

Autor: Olgierd Rudak
Źródło: http://www.flickr.com
Przed zaczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim przedsiębiorca będzie obowiązany złożyć wniosek o uzyskanie zaszeregowania obiektu do stosownego rodzaju jak też jednej z pięciu klas oznakowanych gwiazdkami. O zaszeregowaniu hotelu do poszczególnych kategorii jak też o nadaniu hotelowi kategorii przesądza marszałek województwa odpowiedni ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego. Do jego zadań we wskazanym zakresie trzeba także prowadzenie ewidencji obiektów hotelowych. Wniosek ów powinien zawierać na pewno dokładne dane przedsiębiorcy razem z podaniem siedziby a także adresu, numeru KRS. W obszarze samego obiektu nieodzownym będzie podanie we wniosku miana obiektu, gdy usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu, a także określenie jego dokładnego położenia. Przedsiębiorca powinien wyznaczyć we wniosku typ obiektu hotelarskiego jak też kategorię, o którą ubiega się.

Kluczowa będzie tu przede wszystkim ilość noclegowych miejsc, mieszkalnych jednostek oraz ich struktura. Hotel nad morzem jest w stanie przynieść przedsiębiorcy niemałe dochody.